Hvorfor trenger appen tilgang til posisjon, telefonen, bilder/medier/filer, enhets-IS og anropsinformasjon? (Android)

Følg
Levert av Zendesk